Lyssna

Bilder och ljud del 2, Ockupation och getton

I det andra temat i utställningen Sju liv hörs upplästa lagtexter från Nazityskland och från de av Nazityskland annekterade och ockuperade områdena. Bilderna föreställer förtryck av den judiska befolkningen i de ockuperade områdena och visar livet i de getton som skapades i de polska städerna.

Tryckta bilder del 2

Bilder “Samtidigt i Sverige”

Bilder i projektionerna del 2