Epilog

Förintelsen är en katastrof i mänsklighetens historia. Det systematiska folkmordet på Europas judar och nazisternas ofattbara övergrepp förändrade vår syn på vad människor är kapabla att göra mot varandra.

De sju personer du har fått följa här är undantag. De överlevde när nazisterna mördade miljontals andra. De levde resten av sina liv i Sverige och tog med sig sina minnen och erfarenheter hit. Även i dagens Sverige lever människor med Förintelsen som en del av sin familjs historia.

Välj nedan för att läsa mer om personerna.