Ljud- och bildförteckning

I utställningen Sju liv på Sveriges museum om Förintelsen finns ett stort antal bilder från tiden kring Andra världskriget, både tryckta bilder och i projektioner. Bilderna kommer både från privata samlingar och från offentliga arkiv. I utställningen finns också musik och andra inspelade ljud.

Här finner du, så långt det är möjligt, en förteckning ljud och bild i utställningens olika delar och vilka källor de är hämtade ifrån. Förteckningen utgår ifrån utställningens olika delar.