Lyssna

Walter Brünn

November 1938, Sachsenhausen, Tyskland

Walter är fängslad i koncentrationslägret Sachsenhausen, fyra mil norr om Berlin. Han har inte begått något brott. Nazisterna har gripit honom för att han är jude. För att bli frisläppt tvingas Walter överlåta sitt varuhus till en så kallad arisk tysk.

Walter och Lilli Brünn bodde i Berlin, där Walter drev ett framgångsrikt varuhus som Walter hade tagit över efter sin far.

Som många andra judiska män fängslades Walter i samband med Novemberpogromen 1938, då synagogor, judiska affärer och hem förstördes i hela Nazityskland. Efter två veckor i Sachsenhausen släpptes Walter och en ny ägare öppnade det före detta familjeföretaget.

Paret Brünn hade inte längre någon möjlighet att försörja sig. Nazisternas förföljelser av de tyska judarna var ett växande hot. De tvingades lämna sitt hemland och söka uppehållstillstånd i ett annat land.

Walter fick inresetillstånd till Sverige sommaren 1939 och lämnade Berlin i augusti. I september samma år fick Lilli besked om att även hon hade tillstånd att resa in i Sverige.

Koncentrationsläger i Nazityskland

Från år 1933 och framåt utvecklade nazisterna koncentrationsläger. De första fångarna var politiska motståndare och människor som nazisterna såg som sociala problem. Fångarna användes för tvångsarbete och utsattes för våld, misshandel och undernäring.

Koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin öppnade år 1936. Under Novemberpogromen 1938 förde nazisterna 6 000 judiska män till Sachsenhausen. De flesta av dem släpptes om de lovade att lämna landet. De tyska koncentrationslägren var förebilden för det enorma system av läger som nazisterna utvecklade under de kommande åren.

Walters identitetskort

  Walters identitetskort

Lillis identitetskort

  Lillis identitetskort

Telegram

  Telegram

Utskriftsintyg från Sachsenhausen.

  Utskriftsintyg från Sachsenhausen.

Flygblad med information om ny ägare

  Flygblad med information om ny ägare

Förteckning över värdesaker

  Förteckning över värdesaker