Lyssna

Bilder och ljud del 1, Tyskland 1938-39

Ljud

I det första temat i utställningen Sju liv spelas populärmusik från 1930- och 1940-talet. Då och då hörs också upplästa lagtexter från Nazityskland.

Musiken som spelas är

Lagstiftning i Nazityskland

Nazisterna gjorde allt de kunde för att ta kontroll över Tyskland. De använde våld, de stiftade lagar och tog ifrån människor deras rättigheter. Lagarna och våldet var riktade mot judar, politiska motståndare och andra som de ansåg var ett hot mot nazisternas samhälle.

Judarna utmålades av nazisterna som det farligaste hotet. De tyska judarna blev steg för steg av med sina rättigheter genom över 400 antijudiska lagar. Nürnberglagarna från år 1935 tog ifrån judarna deras tyska medborgarskap. Judar fick heller inte gifta sig eller ha sexuella relationer med ”ariska” tyskar. Dessa lagar utökades senare till att gälla även romer och personer med afrikanskt ursprung. Lagstiftningen byggde på de antisemitiska och rasideologiska idéer som var grundläggande för nazismen.

Bilder

Tryckta bilder del 1

Bilder i projektionen del 1